header banner
Default

Het is een win-win voor de Zonhovense zelfstandige die samenwerkt met Bol com


Table of Contents

  Zelfstandige Sven Croes uit Zonhoven, gespecialiseerd in de verkoop van gezelschapsspellen, getuigde afgelopen weekend in een advertentie in deze krant en ook in een radiospot dat hij via Bol.com meer verkoopt. “Inmiddels komt 20 tot 30 procent van onze omzet uit de verkopen van Bol.com”, staat er. Zijn grote webwinkels dan toch niet de doodsteek voor de klassieke winkel?

  Sources


  Article information

  Author: Heather Hardy

  Last Updated: 1703793003

  Views: 537

  Rating: 4.2 / 5 (60 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Heather Hardy

  Birthday: 1985-06-12

  Address: 2980 Coleman Mills, Lake Justin, MD 86720

  Phone: +4703394061243001

  Job: Medical Doctor

  Hobby: Origami, Baking, Juggling, Graphic Design, Snowboarding, Backpacking, Horseback Riding

  Introduction: My name is Heather Hardy, I am a radiant, enterprising, vibrant, audacious, receptive, multicolored, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.