header banner
Default

De toevoeging van een toeslag aan delen van Netflix-accounts kostte in Nederland


Nederlandse Netflix-abonnees die hun account met iemand buiten hun huishouden delen moeten daar sinds dinsdag een toeslag voor betalen. Zo'n 'extra lid' aan je account toevoegen kost in ons land 4 euro per maand.

Dat heeft Netflix dinsdagavond bekendgemaakt. De streamingdienst voerde de toeslag voor het delen van een account buiten het eigen huishouden de afgelopen maanden al in meerdere landen in. Onlangs zei het bedrijf over de eerste resultaten van het nieuwe beleid 'tevreden' te zijn.

De prijzen voor het toevoegen van een extra lid van buiten het eigen huishouden verschillen per land. In de VS vraagt Netflix er bijvoorbeeld 8 dollar per maand voor en in Spanje 6 euro per maand. In Nederland is het een stuk goedkoper: 4 euro per maand. 

Meelifters naar eigen abonnement

VIDEO: Vanaf nu moet je betalen voor het delen van jouw Netflix wachtwoord
Nerd Culture

Met het nieuwe beleid hoopt Netflix dat meer 'meelifters' een eigen abonnement zullen nemen. Huidige abonnees kunnen via een speciale functie een profiel van zo'n meelifter overdragen naar een nieuw betaald lidmaatschap.

De invoering van de toeslag leidt in eerste instantie tot meer opzeggingen, erkende Netflix onlangs, maar het levert op de lange termijn meer abonnees en meer omzet op. "Na een tijdje beginnen mensen die eerder op andere abonnementen meeliften vaker eigen accounts te activeren en voegen bestaande abonnees meer betaalde 'extra leden' toe aan hun accounts."

Zo bepaalt Netflix je huishouden

VIDEO: Netflix-account delen kost voortaan 4 euro per maand extra #tech
IDnl

Netflix stelt het huishouden in op basis van waar je naar de streamingdienst kijkt op een televisie en welk IP-adres die tv gebruikt. De locatie is te resetten met een tv-app of een apparaat dat op een tv is aangesloten. Het bedrijf zegt geen GPS-gegevens te verzamelen om de exacte locatie van apparaten te bepalen. 

De betaalde 'extra leden' buiten het eigen huishouden kunnen op één apparaat tegelijk Netflix kijken, kunnen films en series op één telefoon of tablet downloaden voor offline kijken en kunnen maar één profiel hebben. 

Logins massaal gedeeld

VIDEO: Netflix paid account sharing in PH starts: P149 for extra account outside household
Rappler

Netflix raakte in de eerste helft van 2022 voor het eerst abonnees kwijt, waarna het bedrijf aankondigde strenger te gaan optreden tegen het delen van accounts. Naar schatting ruim 100 miljoen Netflix-gebruikers delen momenteel hun logingegevens met vrienden, collega’s of familieleden.

Netflix-gebruikers kunnen in hun instellingen ook controleren welke apparaten er momenteel in hun account zijn ingelogd en kunnen dan beslissen welke apparaten er geen toegang meer moeten krijgen.

Goedkoper abonnement

VIDEO: NETFLIX Finally End password sharing... Or have they?
Free Tech

Eind vorig jaar kwam Netflix in twaalf landen ook met een goedkoper abonnement, waarbij gebruikers reclameblokken te zien krijgen. Wanneer dat goedkopere abonnement in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Luister ook onze podcast:

Sources


Article information

Author: Mark Solomon

Last Updated: 1704099604

Views: 1053

Rating: 3.6 / 5 (32 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mark Solomon

Birthday: 1921-02-13

Address: 50863 Dennis Rapid Apt. 532, Howardport, MA 14621

Phone: +4271860678991539

Job: Article Writer

Hobby: Skydiving, Amateur Radio, Tea Brewing, Orienteering, Yoga, Cycling, Beekeeping

Introduction: My name is Mark Solomon, I am a priceless, brilliant, Open, dazzling, daring, unwavering, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.